sigle Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Fondul Social European Instrumente Structurale Ministerul Educatiei Ministerul Educatiei

Ştiri

Recomandari ale Comisiei Europene pentru pregatirea exercitiului financiar 2014 -2020
12.03.2013

Recomandari ale Comisiei Europene pentru pregatirea exercitiului financiar 2014 -2020: Daca dovediti ca banii europeni sunt eficient cheltuiti si aduc valoare adaugata, veti avea argumente solide in ... Detalii »

Externalizarea activitatii OI-urilor
11.03.2013

Externalizarea activitatii OI-urilor:  http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=10733&t=Stiri Detalii » Toate ştirile »

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Instrumente Structurale

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Utilizator: Parola:

Obiectiv general: dezvoltarea unui sistem naţional informatizat de evidenţă şi gestiune a perfecţionării şi formării continue de-a lungul carierei didactice în vederea îmbunătăţirii managementului şi calităţii programelor de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar şi a fundamentării politicilor şi strategiilor educaţionale în domeniu.

Obiective specifice:

1. Proiectarea/dezvoltarea/testarea/implementarea unei baze naţionale de date cu informaţii relevante despre dinamica formării profesionale continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar de-a lungul carierei didactice.

2. Proiectarea/dezvoltarea/testarea/ validarea unei soluţii informatice, pornind de la Banca naţională de date elaborată în proiect, care să permită generarea de rapoarte şi statistici necesare fundamentării de studii de diagnoză şi prognoză în domeniul formării continue a personalului didactic.

3. Iniţierea unei reţele  virtuale naţionale a furnizorilor care au programe de formare continuă acreditate pentru resursele umane din educaţie şi formare profesională care să permită şi introducerea periodică a absolvenţilor de cursuri de formare continuă/furnizor acreditat, precum şi a numărului de credite obţinute.

4. Dezvoltarea competenţelor profesionale specifice personalului din centre regionale şi cel naţional al Solicitantului, inspectorii responsabili cu dezvoltarea profesională/cu atribuţii de formare din ISJ-uri pentru operarea Băncii naţionale de date creată, prin participarea la un program specific de perfecţionare profesională.

5. Dezvoltarea competenţelor profesionale specifice ale personalului din centre regionale şi cel naţional al Solicitantului, inspectorii responsabili cu dezvoltarea profesională/cu atribuţii de formare din ISJ- uri pentru consilierea personalului din sistemul preuniversitar de educaţie în managementul carierei.
Proiectul se înscrie în obiectivul specific al acestei cereri de propuneri de proiecte strategice pentru AP 1, DMI 3 referitor la îmbunătăţirea managementului şi calităţii programelor de formare continuă şi perfecţionare obligatorie pentru personalul didactic din învăţământ prin: elaborarea băncii naţionale de date cu informaţii relevante despre dinamica formării profesionale continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar de-a lungul carierei didactice, precum şi prin iniţierea unor instrumente şi practici sustenabile cu resurse TIC pentru managementul programelor de formare continuă la nivel naţional.

Proiectul contribuie la dezvoltarea resurselor umane din învăţământul preuniversitar prin creşterea accesului la informaţie, consiliere metodică şi formare continuă fiind aliniat cu obiectivul general al POS DRU prin dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă.