sigle Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Fondul Social European Instrumente Structurale Ministerul Educatiei Ministerul Educatiei

Ştiri

Recomandari ale Comisiei Europene pentru pregatirea exercitiului financiar 2014 -2020
12.03.2013

Recomandari ale Comisiei Europene pentru pregatirea exercitiului financiar 2014 -2020: Daca dovediti ca banii europeni sunt eficient cheltuiti si aduc valoare adaugata, veti avea argumente solide in ... Detalii »

Externalizarea activitatii OI-urilor
11.03.2013

Externalizarea activitatii OI-urilor:  http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=10733&t=Stiri Detalii » Toate ştirile »

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Instrumente Structurale

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Utilizator: Parola:

Rezultatele proiectului şi indicatorii de rezultat (IR) vor fi:

 • O echipă mixtă de experţi în domeniul proiectului constituită, cu indicatorul de rezultat: o echipă de experţi ai proiectului operaţională pe tot parcursul proiectului;
 • un studiu de analiză preliminară a configuraţiei unui sistem naţional de evidenţă şi gestiune electronică a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu indicatorul de rezultat: un raport de cercetare finalizat ( descarcă);
 • un sistem informatic de evidenţă şi gestiune a formarii continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar - Banca naţională de date pentru gestiunea formării continue a personalului didactic - proiectat/realizat/testat, cu indicatorul de rezultat: un sistem informatic de evidenţă şi gestiune a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar operaţional;
 • o reţea virtuală naţională a furnizorilor care au programe de formare continuă acreditate pentru resursele umane din educaţie şi formare profesională cu date specifice despre formatori/CPT asociate/absolvenţi de cursuri operaţionale în cadrul Băncii naţionale de date pentru gestiunea formarii continue a personalului didactic;
 • un curs de formare continuă proiectat/realizat pentru operatori şi administratori sistem cu indicatorul de rezultat: un curs de formare continuă acreditat;
 • un curs de formare continuă proiectat/realizat pentru utilizatori sistem cu indicatorul de rezultat: un curs de formare continuă acreditat;
 • 10 operatori şi administratori sistem formaţi pentru sistemul informatic de evidenţă şi gestiune a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar dezvoltat în proiect, cu indicatorul de rezultat: cel puţin 10 operatori şi administratori sistem formaţi la nivel regional/judeţean;
 • 70 de utilizatori sistem formaţi pentru sistemul informatic de evidenţă şi gestiune a formarii continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar dezvoltat în proiect, cu indicatorul de rezultat: cel puţin 70 utilizatori sistem formaţi la nivel regional/judeţean;
 • sistem informatic de evidenţă şi gestiune a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu indicatorul de rezultat: un sistem informatic de evidenţă şi gestiune a formarii continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar - Banca de date naţională a formarii continue a personalului didactic optimizat;
 • un curs de formare continuă proiectat/realizat pentru consilierea personalului din sistemul educaţional preuniversitar în managementul carierei, cu indicatorul de rezultat: un curs de formare continuă acreditat;
 • 72 personal implicat în dezvoltarea şi managementul programelor de formare continuă a personalului didactic şi formatorilor la nivel regional/judeţean format, cu indicatorul de rezultat: cel puţin 70 formabili atestaţi pentru consilierea personalului din sistemul educaţional preuniversitar în managementul carierei;
 • 1 campanie proiectată/dezvoltată/derulată de promovare a importanţei formării continue a personalului didactic la nivel de furnizori (privind existenţa reţelei virtuale naţionale a furnizorilor) şi la nivel de personal didactic (privind oportunitatea de consiliere în managementul carierei didactice), cu indicatorul de rezultat: 1000 de materiale de promovare tematică distribuite in CCD-URI şi unităţii şcolare la nivel naţional; minim 6 seminarii şi workshop-uri la nivel naţional;
 • echipamente achiziţionate:  16 laptopuri, 4 telefoane mobile, 10 calculatoare, 4 copiatoare, 4 imprimante, 2 multifuncţionale,1 camera video, 4 videoproiectoare, 4 ecrane proiecţie 180x180, 26 licenţe software de operare, 3 servere cu soft licenţiat, 1 echipament stocare, 2 retelistică, 1 echipament aer condiţionat.